Uro
mindreobjekter.jpg
i seg selv
Tegninger 2013
Tegninger 2005 - 2009
Begynnelse
Uten tittel
Nadderud vgs
Stille liv
Tegninger 2003
Under jorden - UKS
Kilde
Installasjon i glass
Under jorden
Uro
 Uro /  Unrest   Fra utstillingen Uro ved SOFT galleri 2015.  /  From the exhibition Unrest at SOFT gallery 2015 . Photo: Øystein Thorvaldsen
 “..og hvor ble røttene av?”,   gips, h: 50cm x b: 54cm x d: 8 cm / “..and where have the roots gone?”, plaster, h: 50cm x w: 54cm x d: 8 cm. Photo. KWG
 Uro / Unrest   Fra utstillingen Uro ved SOFT galleri 2015. /   From the exhibition Unrest at SOFT gallery 2015. Photo: KWG
 Myk landing,   gips, l: 130 cm x h: 55 cm x d: 90 cm   /  Soft landing ,   plaster, l: 130 cm x h: 55 cm x d: 90 cm. Photo: KWG
 Knytt  Bronse, Ø 25 cm x d: 8 cm. /  Tied    Bronze, Ø 25 cm x 8 cm. Photo: KWG
 Uro /  Unrest   Fra utstillingen Uro ved SOFT galleri 2015.  /  From the exhibition Unrest at SOFT gallery 2015 . Photo: Øystein Thorvaldsen
 “Uten tittel” , bronse, h: 17 cm x b: 15 cm x l: 25 cm. / "Untitled", bronze, h: 17 cm x w: 15cm x l: 25cm. Photo: KWG
 Uro /  Unrest   Fra utstillingen Uro ved SOFT galleri 2015.  /  From the exhibition Unrest at SOFT gallery 2015 . Photo: Øystein Thorvaldsen
 “..og hvor ble røttene av?”,   gips, h: 50cm x b: 54cm x d: 8 cm / “..and where have the roots gone?”, plaster, h: 50cm x w: 54cm x d: 8 cm. Photo. KWG
 Uro /  Unrest   Fra utstillingen Uro ved SOFT galleri 2015. /   From the exhibition Unrest at SOFT gallery 2015.  Photo: KWG
 Myk landing,   gips, l: 130 cm x h: 55 cm x d: 90 cm     /  Soft landing ,   plaster, l: 130 cm x h: 55 cm x d: 90 cm.  Photo: KWG
 Knytt  Bronse, Ø 25 cm x d: 8 cm. /  Tied    Bronze, Ø 25 cm x 8 cm.  Photo: KWG
 Uro /  Unrest   Fra utstillingen Uro ved SOFT galleri 2015.  /  From the exhibition Unrest at SOFT gallery 2015 . Photo: Øystein Thorvaldsen
 “Uten tittel” , bronse, h: 17 cm x b: 15 cm x l: 25 cm. /  "Untitled", bronze, h: 17 cm x w: 15cm x l: 25cm.  Photo: KWG
 i seg selv / in itself:   Skulptur i stein sort Diabas - mål: h: 72 cm x b: 80 cm x d: 68 cm.  Fra Norsk skulpturbiennale 2013, Vigeland-museet, Oslo.  / Sculpture in stone - black Diabase - dimensions: h: 72 cm xb 80 cm xd 68 cm. From Norwegian Sculpture Biennial 2013, The Vigeland Museum, Oslo. Photo: KWG
 i seg selv /  in itself:    Skulptur i stein sort Diabas - mål: h: 72 cm x b: 80 cm x d: 68 cm.  Fra Norsk skulpturbiennale 2013, Vigeland-museet, Oslo.  /  Sculpture in stone - black Diabase - dimensions: h: 72 cm xb 80 cm xd 68 cm. From Norwegian Sculpture Biennial 2013, The Vigeland Museum, Oslo.  Photo: KWG
 i seg selv /  in itself:    Utsnitt av skulptur i stein - sort Diabas - mål: h: 72 cm x b: 80 cm x d: 68 cm /  Sculpture in stone - black Diabase - dimensions: h: 72 cm x w 80 cm x d 68 cm . Photo: KWG
 i seg selv / in itself:   Utsnitt av skulptur i stein - sort Diabas - mål: h: 72 cm x b: 80 cm x d: 68 cm / Sculpture in stone - black Diabase - dimensions: h: 72 cm x w 80 cm x d 68 cm . Photo: KWG
 i seg selv / in itself:  Skulptur i stein sort Diabas - mål: h: 72 cm x b: 80 cm x d: 68 cm.  Fra *Uddenskulptur 2014*, Hunnebostrand, Sverige / Sculpture in stone - black Diabase - dimensions: h: 72 cm xb 80 cm xd 68 cm. From *Uddenskulptur 2014*,Hunnebostrand, Sweden. Photo: KWG
 i seg selv /  in itself:    Skulptur i stein sort Diabas - mål: h: 72 cm x b: 80 cm x d: 68 cm.  Fra Norsk skulpturbiennale 2013, Vigeland-museet, Oslo.  /  Sculpture in stone - black Diabase - dimensions: h: 72 cm xb 80 cm xd 68 cm. From Norwegian Sculpture Biennial 2013, The Vigeland Museum, Oslo.  Photo: KWG
 i seg selv /  in itself:    Skulptur i stein sort Diabas - mål: h: 72 cm x b: 80 cm x d: 68 cm.  Fra Norsk skulpturbiennale 2013, Vigeland-museet, Oslo.  /  Sculpture in stone - black Diabase - dimensions: h: 72 cm xb 80 cm xd 68 cm. From Norwegian Sculpture Biennial 2013, The Vigeland Museum, Oslo.  Photo: KWG
 i seg selv /  in itself:    Utsnitt av skulptur i stein - sort Diabas - mål: h: 72 cm x b: 80 cm x d: 68 cm /  Sculpture in stone - black Diabase - dimensions: h: 72 cm x w 80 cm x d 68 cm . Photo: KWG
 i seg selv /  in itself:    Utsnitt av skulptur i stein - sort Diabas - mål: h: 72 cm x b: 80 cm x d: 68 cm /  Sculpture in stone - black Diabase - dimensions: h: 72 cm x w 80 cm x d 68 cm . Photo: KWG
 i seg selv /  in itself:  Skulptur i stein sort Diabas - mål: h: 72 cm x b: 80 cm x d: 68 cm.  Fra *Uddenskulptur 2014*, Hunnebostrand, Sverige /  Sculpture in stone - black Diabase - dimensions: h: 72 cm xb 80 cm xd 68 cm. From *Uddenskulptur 2014*,Hunnebostrand, Sweden.  Photo: KWG
 Kraft / Power,   blyant på papir, størrelse h: 102 cm x b: 116 cm /  pencil on paper, size h: 102 cm xb: 116 cm . Photo: Atle Johnsen
 Rom /  Space,    blyant på papir, størrelse h: 102 cm x b: 116 cm /  pencil on paper, size h: 102 cm xb: 116 cm (photo: Atle Johnsen)
3.jpg
 Stille bevegelse / S ilent movement,  blyant på papir,størrelse ca. h:130 cm x b: 100 cm / pencil on paper, size ca. h: 130 cm x 100 cm  (photo: Atle Johnsen)
 Kraft /  Power,    blyant på papir, størrelse h: 102 cm x b: 116 cm /  pencil on paper, size h: 102 cm xb: 116 cm . Photo: Atle Johnsen
 Rom /  Space,    blyant på papir, størrelse h: 102 cm x b: 116 cm /  pencil on paper, size h: 102 cm xb: 116 cm  (photo: Atle Johnsen)
 Stille bevegelse / S ilent movement,  blyant på papir,størrelse ca. h:130 cm x b: 100 cm /  pencil on paper, size ca. h: 130 cm x 100 cm  (photo: Atle Johnsen)
 Møte /  Meeting  (2005), Størrelse: h: ca 85 cm x b: 95 cm. /  Size: h: about 85 cm x b: 95 cm.  (Photo: Atle Johnsen)
 En annen side / Another side  (2005),  Størrelse: h: ca 135 cm x b: 120 cm. /  size:   h: ca 135 cm x b: 120 cm.   (photo: Atle Johnsen)
 Uten titte /  No title  (2005),  Størrelse: h: ca 85 cm x b: 95 cm. / Size: h: ca 85 cm x b: 95 cm. (Photo: Atle Johnsen)
 Uten tittel / No title  (2006),  Størrelse: h: ca 120 cm x b: 95 cm.  /  Size:   h: about 120 cm x b: 95 cm.   (photo: Atle Johnsen)
 Stille liv/  Silent life  (2009)  ,  Størrelse: h: ca 120 cm x b: 80 cm. /  size:   h: ca 120 cm x b: 80 cm.  (photo: KWG)
Møte / Meeting
En annen side
Uten titte / No title
Uten tittel / No title
Stille liv / Silent life
 Nadderud videregående skole / Nadderud High School  2004 Bronse, høyde: 180 cm, bredde (inkludert søyle): 70 cm / 2004 Bronze, height: 180 cm, width (including column): 70 cm (photo: KWG)
 Nadderud videregående skole / Nadderud High School  2004 Bronse, høyde: 180 cm, bredde (inkludert søyle): 70 cm / 2004 Bronze, height: 180 cm, width (including column): 70 cm (photo: KWG)
 Nadderud videregående skole / Nadderud High School  2004 Bronse, høyde (på nærmeste skulptur): ca 40 cm, bredde: ca 48 cm, dybde: ca 25 cm / 2004 Bronze, height (of the closest sculpture): ca 40 cm, width: ca 48 cm, depth: ca 25 cm (photo: KWG)
 Nadderud videregående skole / Nadderud High School  2004 Bronse, høyde (på nærmeste skulptur): ca 75 cm, bredde (inkludert søylen): ca 115 cm / 2004 Bronze, height (of the closest sculpture): ca 75 cm, width (including column): ca 115 cm (photo: KWG)
 Nadderud videregående skole / Nadderud High School 2004 Bronse, høyde: ca 75 cm, bredde (inkludert søylen): ca 115 cm / 2004 Bronze, height: ca 75 cm, width (including column): ca 115 cm (photo: KWG)
 Nadderud videregående skole / Nadderud High School 2004 Bronse, høyde: ca 75 cm, bredde (inkludert søylen): ca 115 cm / 2004 Bronze, height: ca 75 cm, width (including column): ca 115 cm (photo: KWG)
 Nadderud videregående skole / Nadderud High School  2004 Stein (Rød Vånga), høyde: ca 30 cm, bredde: ca 23 cm / 2004 Stone (Red Vånga) height: ca 30 cm, width: ca 23 cm (photo: KWG)
 Nadderud videregående skole / Nadderud high school  2005  Outside. Utendørs, i det søndre uterommet, er det en større skulptur, også denne i stein. Den organiske formen ligger og hviler,og tilføre en bevegelse til det ellers forholdsvis strenge og rene uterommet. Størrelse: h: 115 cm x d: 120 cm x l: 170 cm. / 2005 In the southern outdoor area, there is a larger sculpture, again in stone. The organic shape is resting,and applying a motion to the otherwise comparatively strict and clean outdoor space. Size: h: 115 cm x d: 120 cm x l: 170 cm . Photo: KWG
 Nadderud videregående skole /  Nadderud high school  2005  Outside. Utendørs, i det søndre uterommet, er det en større skulptur, også denne i stein. Den organiske formen ligger og hviler,og tilføre en bevegelse til det ellers forholdsvis strenge og rene uterommet. Størrelse: h: 115 cm x d: 120 cm x l: 170 cm. /  2005 In the southern outdoor area, there is a larger sculpture, again in stone. The organic shape is resting,and applying a motion to the otherwise comparatively strict and clean outdoor space. Size: h: 115 cm x d: 120 cm x l: 170 cm . Photo: KWG
 Nadderud videregående skole /  Nadderud High School   2004 Bronse, høyde: 180 cm, bredde (inkludert søyle): 70 cm /  2004 Bronze, height: 180 cm, width (including column): 70 cm  (photo: KWG)
                                                                                 Nadderud videregående skole /  Nadderud High School   2004 Bronse, høyde: 180 cm, bredde (inkludert søyle): 70 cm                                                                   /  2004 Bronze, height: 180 cm, width (including column): 70 cm  (photo: KWG)
 Nadderud videregående skole /  Nadderud High School   2004 Bronse, høyde (på nærmeste skulptur): ca 40 cm, bredde: ca 48 cm, dybde: ca 25 cm /  2004 Bronze, height (of the closest sculpture): ca 40 cm, width: ca 48 cm, depth: ca 25 cm  (photo: KWG)
 Nadderud videregående skole /  Nadderud High School  2004 Bronse, høyde (på nærmeste skulptur): ca 75 cm, bredde (inkludert søylen): ca 115 cm /  2004 Bronze, height (of the closest sculpture): ca 75 cm, width (including column): ca 115 cm  (photo: KWG)
                                 Nadderud videregående skole / Nadderud High School   2004 Bronse, høyde: ca 75 cm, bredde (inkludert søylen): ca 115 cm /  2004 Bronze,                               height: ca 75 cm, width (including column): ca 115 cm  (photo: KWG)
 Nadderud videregående skole /  Nadderud High Schoo l   2004 Bronse, høyde: ca 75 cm, bredde (inkludert søylen): ca 115 cm /  2004 Bronze, height: ca 75 cm, width (including column): ca 115 cm  (photo: KWG)
 Nadderud videregående skole /  Nadderud High School   2004 Stein (Rød Vånga), høyde: ca 30 cm, bredde: ca 23 cm /  2004 Stone (Red Vånga) height: ca 30 cm, width: ca 23 cm  (photo: KWG)
 Nadderud videregående skole /  Nadderud high school    2005  Outside. Utendørs, i det søndre uterommet, er det en større skulptur, også denne i stein. Den organiske formen ligger og hviler,og tilføre en bevegelse til det ellers forholdsvis strenge og rene uterommet. Størrelse: h: 115 cm x d: 120 cm x l: 170 cm. /  2005 In the southern outdoor area, there is a larger sculpture, again in stone. The organic shape is resting,and applying a motion to the otherwise comparatively strict and clean outdoor space. Size: h: 115 cm x d: 120 cm x l: 170 cm . Photo: KWG
 Nadderud videregående skole /  Nadderud high school    2005  Outside. Utendørs, i det søndre uterommet, er det en større skulptur, også denne i stein. Den organiske formen ligger og hviler,og tilføre en bevegelse til det ellers forholdsvis strenge og rene uterommet. Størrelse: h: 115 cm x d: 120 cm x l: 170 cm. /  2005 In the southern outdoor area, there is a larger sculpture, again in stone. The organic shape is resting,and applying a motion to the otherwise comparatively strict and clean outdoor space. Size: h: 115 cm x d: 120 cm x l: 170 cm . Photo: KWG
 Fra utstillingen "Stille liv" /  From the exhibition "Silent Life"  2003 Buskerud Kunstnersenter /  Buskerud Art Centre, Drammen (photo: Atle Johnsen)
 Fra utstillingen "Stille liv" /  From the exhibition "Silent Life"  2003 Buskerud Kunstnersenter /  Buskerud Art Centre, Drammen (photo: Atle Johnsen)
 Fra utstillingen "Stille liv" /  From the exhibition "Silent Life"  2003 Buskerud Kunstnersenter /  Buskerud Art Centre, Drammen (photo: Atle Johnsen)
 Fra utstillingen "Stille liv" /  From the exhibition "Silent Life"  2003 Buskerud Kunstnersenter /  Buskerud Art Centre, Drammen (photo: Atle Johnsen)
 Fra utstillingen "Stille liv" /  From the exhibition "Silent Life"  2003 Buskerud Kunstnersenter /  Buskerud Art Centre, Drammen (photo: Atle Johnsen)
 Fra utstillingen "Stille liv" /  From the exhibition "Silent Life"  2003 Buskerud Kunstnersenter /  Buskerud Art Centre, Drammen (photo: Atle Johnsen)
 Fra utstillingen "Stille liv" /  From the exhibition "Silent Life"  2003 Buskerud Kunstnersenter /  Buskerud Art Centre, Drammen (photo: Atle Johnsen)
 Fra utstillingen "Stille liv" /  From the exhibition "Silent Life"  2003 Buskerud Kunstnersenter /  Buskerud Art Centre, Drammen (photo: Atle Johnsen)
 Fra utstillingen "Stille liv" /  From the exhibition "Silent Life"  2003 Buskerud Kunstnersenter /  Buskerud Art Centre, Drammen (photo: Atle Johnsen)
 Fra utstillingen "Stille liv" /  From the exhibition "Silent Life"  2003 Buskerud Kunstnersenter /  Buskerud Art Centre, Drammen (photo: Atle Johnsen)
 Tegning III / Drawing III , 2003 Størrelse / Size: 115 x 82 cm (photo: Atle Johnsen)
 Tegning I / Drawing I , 2003 Størrelse / Size: 115 x 82 cm (photo: Atle Johnsen)
 Tegning II / Drawing II , 2003 Størrelse / Size: 115 x 82 cm (photo: Atle Johnsen)
 Tegning VI / Drawing VI, 2003 Størrelse / Size: 115 x 82 cm (photo: Atle Johnsen)
 Tegning V/ Drawing V , 2003 Størrelse / Size: 110 x 80 cm (photo: Atle Johnsen)
 Tegning VI/ Drawing VI , 2003 Størrelse / Size: 110 x 80 cm (photo: Atle Johnsen)
 Tegning III /  Drawing III , 2003 Størrelse /  Size: 115 x 82 cm  (photo: Atle Johnsen)
 Tegning I /  Drawing I ,  2003 Størrelse /  Size: 115 x 82 cm  (photo: Atle Johnsen)
 Tegning II /  Drawing II , 2003 Størrelse /  Size: 115 x 82 cm  (photo: Atle Johnsen)
 Tegning VI / Drawing VI , 2003 Størrelse / Size: 115 x 82 cm (photo: Atle Johnsen)
 Tegning V/  Drawing V , 2003 Størrelse /  Size: 110 x 80 cm  (photo: Atle Johnsen)
 Tegning VI/  Drawing VI , 2003 Størrelse /  Size: 110 x 80 cm  (photo: Atle Johnsen)
  Hjerteform med hale /  Heart-shape with Tail  2001 Lengde /  Length: ca 45 cm (photo: Atle Johnsen)
 Kilde - detalj /  Source - detail  2001 Unge Kunstneres Samfunds galleri, kjellerrommet /  UKS Gallery, Young Artists' Society, the basement room (photo: Atle Johnsen)
  Porselensskulpturer /  Porcelain sculptures  2001 Unge Kunstneres Samfunds galleri, kjellerrommet /  UKS Gallery, Young Artists' Society, the basement room (photo: Atle Johnsen)
  Porselensdyr /  Porcelain animals  2001 Lengde /  Length: 80 - 100 cm (photo: Atle Johnsen)
  Hjerteformede skulpturer /  Heart-shaped Sculptures  2001 Størrelse (lengde/bredde) /  Size (length/width): ca 10 - 15 cm (photo: Atle Johnsen)
 Lite, sovende dyr /  Small, Sleeping Animal  2001 Lengde /  Length: ca 60 cm (photo: Atle Johnsen)
  Kolbe med hale /  Flask with Tail  2001 Lengde /  Length: 40 cm (photo: Atle Johnsen)
 Reptiler /  Reptiles  2001 Unge Kunstneres Samfunds galleri, kjellerrommet. Dyrenes lengde: ca 1 – 1,5 m /  2001 UKS Gallery, Young Artists' Society, the basement room. Length of animals: ca 1 – 1,5 m. (photo: Atle Johnsen)
  Hjerteform med hale /  Heart-shape with Tail  2001 Lengde /  Length: ca 45 cm (photo: Atle Johnsen)
 Kilde - detalj /  Source - detail  2001 Unge Kunstneres Samfunds galleri, kjellerrommet /  UKS Gallery, Young Artists' Society, the basement room (photo: Atle Johnsen)
  Porselensskulpturer /  Porcelain sculptures  2001 Unge Kunstneres Samfunds galleri, kjellerrommet /  UKS Gallery, Young Artists' Society, the basement room (photo: Atle Johnsen)
  Porselensdyr /  Porcelain animals  2001 Lengde /  Length: 80 - 100 cm (photo: Atle Johnsen)
  Hjerteformede skulpturer /  Heart-shaped Sculptures  2001 Størrelse (lengde/bredde) /  Size (length/width): ca 10 - 15 cm (photo: Atle Johnsen)
 Lite, sovende dyr /  Small, Sleeping Animal   2001 Lengde /  Length: ca 60 cm (photo: Atle Johnsen)
  Kolbe med hale /  Flask with Tail  2001 Lengde /  Length: 40 cm (photo: Atle Johnsen)
 Reptiler /  Reptiles  2001 Unge Kunstneres Samfunds galleri, kjellerrommet. Dyrenes lengde: ca 1 – 1,5 m /  2001 UKS Gallery, Young Artists' Society, the basement room. Length of animals: ca 1 – 1,5 m. (photo: Atle Johnsen)
 Kilde - detalj /  Source - detail,  2001, Unge Kunstneres Samfunds galleri, kjellerrommet /  UKS Gallery, Young Artists' Society, the basement room (photo: Atle Johnsen)
 Kilde - detalj /  Source - detail   2003, Fra utstillingen "Stille liv", Buskerud Kunstnersenter /  From the exhibition "Silent Life", Buskerud Art Centre, Drammen (photo: Atle Johnsen)
 Kilde /  Source,  2000 Fra utstillingen "Et annet sted", Kinogalleriet, Rjukan, lengde: 340 cm, bredde: 270 cm, høyde: 15 cm /  2000 From the exhibition "Another Place", Kinogalleriet, Rjukan, length: 340 cm, width: 270 cm, height: 15 cm (photo: Per Berntsen)
 Kilde - detalj /  Source - detail,  2000 Speil, stål og kobber /  2000 Mirror glass, steel and copper (photo: KWG)
 Kilde - detalj /  Source - detail,  2000 Speil, stål og kobber /  2000 Mirror glass, steel and copper (photo: KWG)
 Kilde - detalj /  Source - detail,  2000 Fra utstillingen "Et annet sted", Kinogalleriet, Rjukan /  2000 From the exhibition "Another Place", Kinogalleriet, Rjukan (photo: Per Berntsen)
 Kilde - detalj /  Source - detail  2001 Unge Kunstneres Samfunds galleri, kjellerrommet /  UKS Gallery, Young Artists' Society, the basement room (photo: Atle Johnsen)
 Kilde - detalj /  Source - detail   2003 Fra utstillingen "Stille liv", Buskerud Kunstnersenter /  From the exhibition "Silent Life", Buskerud Art Centre, Drammen (photo: Atle Johnsen)
 Kilde /  Source  2000 Fra utstillingen "Et annet sted", Kinogalleriet, Rjukan, lengde: 340 cm, bredde: 270 cm, høyde: 15 cm /  2000 From the exhibition "Another Place", Kinogalleriet, Rjukan, length: 340 cm, width: 270 cm, height: 15 cm (photo: Per Berntsen)
 Kilde - detalj /  Source - detail  2000 Speil, stål og kobber /  2000 Mirror glass, steel and copper (photo: KWG)
 Kilde - detalj /  Source - detail  2000 Speil, stål og kobber /  2000 Mirror glass, steel and copper (photo: KWG)
 Kilde - detalj /  Source - detail  2000 Fra utstillingen "Et annet sted", Kinogalleriet, Rjukan /  2000 From the exhibition "Another Place", Kinogalleriet, Rjukan (photo: Per Berntsen)
 Uten tittel /  Untitled,  2000 Fra utstillingen "Et annet sted", Kinogalleriet, Rjukan /  2000 From the exhibition "Another Place", Kinogalleriet, Rjukan (photo: Per Berntsen)
 Uten tittel - detalj /  Untitled - detail,  2000 Fra utstillingen "Et annet sted", Kinogalleriet, Rjukan /  2000 From the exhibition "Another Place", Kinogalleriet, Rjukan (photo: KWG)
 Uten tittel /  Untitled,  2000 Fra utstillingen "Et annet sted", Kinogalleriet, Rjukan /  2000 From the exhibition "Another Place", Kinogalleriet, Rjukan (photo: Per Berntsen)
 Uten tittel /  Untitled,  2000 Fra utstillingen "Et annet sted", Kinogalleriet, Rjukan /  From the exhibition "Another Place", Kinogalleriet, Rjukan (photo: Per Berntsen)
 Uten tittel /  Untitled  2000 Fra utstillingen "Et annet sted", Kinogalleriet, Rjukan /  2000 From the exhibition "Another Place", Kinogalleriet, Rjukan (photo: Per Berntsen)
 Uten tittel - detalj /  Untitled - detail  2000 Fra utstillingen "Et annet sted", Kinogalleriet, Rjukan /  2000 From the exhibition "Another Place", Kinogalleriet, Rjukan (photo: KWG)
 Uten tittel /  Untitled  2000 Fra utstillingen "Et annet sted", Kinogalleriet, Rjukan /  2000 From the exhibition "Another Place", Kinogalleriet, Rjukan (photo: Per Berntsen)
 Uten tittel /  Untitled  2000 Fra utstillingen "Et annet sted", Kinogalleriet, Rjukan /  2000 From the exhibition "Another Place", Kinogalleriet, Rjukan (photo: Per Berntsen)
Under jorden
 Under jorden /  Under Ground   1998 Jern, patinert kobber, forsølvet bly og glass, høyde: 20 cm, bredde: 30 cm, lengde: 30 cm / 1998 Iron, patinated copper, silver-plated lead and glass. height: 20 cm, width: 30 cm, length: 30 cm (photo: Morten Løberg)
 Under jorden /  Under Ground   1998 Jern og patinert kobber, høyde: 20 cm, bredde: 30 cm, lengde: 30 cm /  1998 Iron and patinated copper. height: 20 cm, width: 30 cm, length: 30 cm (photo: Morten Løberg)
 Under jorden /  Under Ground   1998 Jern, patinert kobber, forsølvet bly og glass, høyde: 20 cm, bredde: 30 cm, lengde: 30 cm /  1998 Iron, patinated copper, silver-plated lead and glass. height: 20 cm, width: 30 cm, length: 30 cm (photo: Morten Løberg)
 Under jorden /  Under Ground   1998 Jern, patinert kobber, forsølvet bly og glass, høyde: 20 cm, bredde: 30 cm, lengde: 30 cm /  1998 Iron, patinated copper, silver-plated lead and glass. height: 20 cm, width: 30 cm, length: 30 cm (photo: Morten Løberg)
 Under jorden /  Under Ground   1998 Jern, patinert kobber, forsølvet bly og glass, høyde: 20 cm, bredde: 30 cm, lengde: 30 cm /  1998 Iron, patinated copper, silver-plated lead and glass. height: 20 cm, width: 30 cm, length: 30 cm (photo: Morten Løberg)
prev / next