Photo: Turid Eng

Photo: Turid Eng

Om mitt arbeid / About my work

I mine arbeider er liv og vekst, men også forfall og destruksjon ofte sentrale temaer. Arbeidene kan sees på som en lek med abstrakte, organiske former. De kan gi en følelse av noe nesten gjenkjennelig – nærbilder, eller bilder av noe større: landskaper, fjell, daler, kratre… De oppleves av mange som stille og sensuelle, men også urovekkende.

Jeg har arbeidet i mange forskjellige materialer og teknikker. For tiden veksler jeg mellom å tegne og lage skulptur i stein og bronse.


In my work is life and growth, but also decay and destruction often central themes. The works can be viewed as a game with abstract organic forms. They can give a sense of something almost recognizable – Closeups, or pictures of something bigger: landscapes, mountains, valleys, craters … They perceived by many as quiet and sensual, but also disturbing.

I have worked in many different materials and techniques. Currently I exchange between drawing and sculpture made in stone and bronze.

CV