Begynnelse
Stein - Mørk Labrador, høyde: ca 90 cm, diameter ca 110 cm. Bildet er fra Aker Brygge hvor skulpturen stod utstillt vinteren 2007 / 2008.   
Photo: KWG

Beginning
Stein - Dark Labrador, height: about 90 cm, diameter about 110 cm. The picture is from Aker Brygge where the sculpture was exhibited during the winter 2007 / 2008. Photo: KWG

prev / next project