Tegninger 2013
Tegningene ble første gang vist på utstillingen "Soft" ved Agder Kunstsenter, Kristiansand 2013. Tegningen "Rom" er innkjøpt i av Universitetet i Agder.

Agder Kunstsenter >>>

Universitetet i Agder>>>

Drawings 2013
The drawings were first shown at the exhibition "Soft" at Agder Kunstsenter, Kristiansand 2013. The drawing "Room" was purchased by the University of Agder.

Agder Art Center >>>

University of Agder >>>

 

prev / next project