Uten tittel
Installasjonen er utført i stål og speil. Den består av åtte vertikale speil på ca 200 x 100 cm. Speilene er behandlet med kjemikalier slik at beskyttelseslakken og også speilet delvis er etset bort.

 Untitled
Installation in steel and mirror glass, consisting og eight vertical mirrors of ca 200 x 100 cm. The mirrors are treated with chemicals in order to make the protective layer of lacquer and the mirror itself partly corroded.