Kilde
Kobber, stål og speil. Installasjonen består av 25 speil i ulike former og formater som passer sammen som i et puslespill. Til sammen utgjør speilene to flater (ca 340 x 270 cm) som ligger over hverandre. Speilene er behandlet med kjemikalier slik at deler av beskyttelseslakken og også speilet på noen steder er etset bort. Når beskyttelseslakken fjernes, trer speilet fram på baksiden, dekket av en gyllen, varm tone. Det er denne siden som blir synlig i det nederste laget i installasjonen. Flatene gir assosiasjoner til vann, en kilde. Man kan speile seg i kilden, samtidig som man kan se ned i dybden.

Blomstene er laget av stål og/eller kobber. De ligger på vannflaten, eventuelt mellom lagene med speil. Noe er sovende, frosset ned.

Installasjonen ble første gang vist på Kinogalleriet, Rjukan. Utstillingen på Rjukan kom i stand som følge av at jeg fikk Tinn Kommunes og Tinn Sparebanks Kunstnerstipend i 1998.

"Kilde" har siden vært utstilt på Unge Kunstneres samfunds galleri i Rådhusgaten (Oslo), i 2001, Buskerud Kunstsenter (Drammen) i 2003 og på Kunstbanken, Hamar i 2005.

 

 

Source
Copper, steel, mirror glass. Installation consisting of 25 mirrors in different shapes and formats that fit together like a puzzle. As a whole, the mirrors constitute two surfaces (ca 340 x 270 cm) on top of each other. The mirrors are treated with chemicals that have partly corroded the protective coat of lacquer, as well as parts of the mirror itself. When the protective layer of lacquer is removed, the mirror appears on the backside, covered in a golden, warm hue. This is the side that becomes visible in the lower layer of the installation. The surfaces bring to mind the image of water, of a source. You can find your own reflection in the source, and at the same time look into the depths.

The flowers are made of steel and/or copper. They rest on the water surface, or between the layers of mirror glass. Something is dormant, frozen.

The installation was first shown at Kinogalleriet, Rjukan. The exhibition at Rjukan came about as a result of that I received Artist Grant from The Municipality Of Tinn And Tinn Sparebank.

"Source" has since been exhibited at the gallery of the Young Artists’ Society (Oslo) in 2001, Buskerud Artcenter (Drammen) in 2003 and at Kunstbanken, Hamar in 2005.

prev / next project