Under Jorden  - UKS
Utstilling i 2001 i kjellerrommet til Unge Kunstneres Samfunds sitt galleri i Rådhusgata 19, Oslo.

Lysskye vesener, og tidlige og enkle former for liv var utgangspunktet for denne utstillingen som besto av skulpturer i porselen og ståltråd, og to større installasjoner i glass / speil og stål. Porselensskulpturene var utført i uglasert, silkemykt pusset, hvit porselen. Tanken var at de skulle ha det bleke, litt transparente uttrykket som vesener som aldri ser dagslys er i besittelse av. 

Under Ground - UKS
Exhibition in 2001 at UKS Gallery, Young Artists' Society, the basement room, Rådhusgata 19, Oslo.

Light-sensitive creatures, early and simple forms of life were the starting point for this exhibition which consisted of sculptures in porcelain and steel wire, and two large installations in glass / mirror and steel. A greater part of the sculptures was done in unglazed, smoothly polished, white porcelain. The idea was to bestow upon them the pale, slightly transparent appearance of creatures that never see the light of day.

prev / next project