Under jorden
Bildene viser utkast til fire installasjoner som er plassert på Oslo Lufthavn, Gardermoen. Installasjonene er utført i jern, patinert kobber, forsølvet bly og glass, og ligger nede i gulvet i små rom på 30 x 30 x 20 cm. En tanke var at installasjonene skulle fungere som små vinduer ned til en verden som gulvet ellers dekker over.

Under Ground
The photos show sketches for four installations at Oslo Airport, Gardermoen. The installations are made of iron, patinated copper, silver-plated lead and glass, and are placed in the floor in small rooms/compartments of 30 x 30 x 20 cm. One of the ideas behind this being that the installations would function as small windows giving us a view of a world otherwise covered by the floor.

Oslo lufthavn / Oslo Airport, Gardermoen >>>

prev / next project